Зората на вампира

Зората на вампира

Всеки вампир има някакво умение, някои имат по-силни и мощни, други по-слаби и не въздействащи. Например аз – умея да усещам дарбите на вампирите, дори докато са човеци. Сакура може да вижда...

Глава 1
Тъмната стройна фигура стоеше в сянка, неподвижно. Застинало.
- Върви.
Проехтя над помещението заповедническият му глас.
- Да, господарю. - подчини се момичето със звънлив, приятен тембър и изчезна, сякаш никога не бе стояла там.
Първа Глава – Началото
Учителя прочисти гърло и няколко погледа се впиха с интерес в него.
- Представям ви новата ни ученичка. Тя идва от много далеч и искам да се държите добре...
Момичето стоеше на няколко крачки от преподавателя и гледаше някъде в далечината. Съучениците ‘и се взираха любопитно в нея. Всичко беше някак странно. Те не бяха виждали подобно облекло - тебеширено бледия ‘и тен контрастираше на черните ‘и дрехи. Единственото по-цветно нещо в нея бяха очите – яркочервени. 
- ...нейното име е...
- ...Харуно Сакура... – прекъсна го тя с мек, но пък някак си враждебен глас и се усмихна сухо.
- Д-да...Заповядай да седнеш...там. - учителя посочи с поглед мястото до Инузука Киба.
- Не. – отсече твърдо тя, рязко променяйки изражението си.
- М-моля?!
Тя само хвърли заплашителен поглед към учителя си и се настани до русокосият ученик, седящ срещу нея – Узумаки Наруто.
- Д-добре...И там става... – леко изплашено кимна преподавателя, седна и часът започна.
- Хей, защо избра мен – прошепна ‘и Наруто.
- Мразя кучета. – отвърна простичко тя, макар и русокоското нищо да не разбра.
След около половин час звънеца би и рояк ученици наизлизаха на двора. В училището останаха само няколко човека. Сакура влезе в тоалетната, отпусна клепачи и стисна юмрука си.
- Не мога да се сдържа. – зашептя тя и тръгна обратно по коридорите. Едно момче минаваше покрай нея, тя грубо го хвана и издърпа зад един ъгъл.
- Коя си ти?! – захленчи той жалостно.
- Всеки път един и същи въпрос. – усмихна се момичето. – Коя си ти?! Какво искаш?! Какво правиш?! Няма смисъл да говоря. Ти ще го почувстваш.
Сакура се наведе над него и всичко приключи за около трийсет секунди. Злобна усмивка се появи на лицето ‘и, а по брадичката ‘и се спускаше алена течност...
На другия ден цялото училище беше оживено и всички обсъждаха новината. Сакура пристъпи прага на вратата и всичко притихна. Когато тя се настани, буботенето се възобнови. Наруто също дойде и седна на чина си.
- Здравей. Питах се дали не искаш да... – заговори я той. – ...отидем някъде след училище...
Момичето едва не се усмихна, но със сдържана физиономия отговори:
- Всъщност, да.
- Къде тогава? – зачуди се русокоското.
- Ще те заведа към бъдещето ти. – отвърна му тя повече от загадъчно и подаде едно листче в ръката му. – Чакай ме там.
В коридорите беше много шумно. Наруто така и не се поинтересува какво е станало, но сега реши да разбере. Той леко дръпна настрана едно момиче и я попита.
- Ами, виждаш ли...вчера някой е убил Хоногая Доки-сан...в училище.
Момчето потръпна при тази новина, но продължи пътя си. Изведнъж се сети нещо, извади листчето, което по-рано му бе дала тайнствената му съученичка и го разгърна. Пишеше някакъв адрес.
Наруто вървеше по светлите просторни улици на квартала, после тръгна по една улица, която го заведе до алеята на бяла просторна къща в началото на гората.
- Това трябва да е. – каза си той. – Хм...И все пак не си го представях така.
Сакура отвори вратата преди почукването на съученика си. Тя стоеше там неподвижно, загърната от черно наметало. 
- Влез...
- Какво по-точно ще правим?! – полюбопитства той. Сакура не отговори, а го въведе в светла обширна стая. Тя го настани на дивана и тръгна към един голям стол, подобен на трон. На него стоеше младо на вид момче, с черна къса коса и още по-черни очи.
- Нека те запозная...- прошепна тя. – Това е моя граф...
Сакура положи челото си върху рамото на момчето, внезапно се изправи и тръгна към Наруто.
- Разбира се. Бъдещето ти те очаква. – обърна се тя към Наруто. – Да не го караме да чака.
Сакура свали наметалото и бавно се приближи до Наруто, прошепвайки му набързо няколко изречения. Момчето остана покосено, с широко отворени очи, докато тя се наведе още повече и жадно впи зъби във врата му.
- Ще го убиеш. – обади се чернокосия.
Момичето гневно го погледна.
- Знам кога да спра. – възпротиви се тя и отдели зъбите си от шията на Наруто, който вече беше в капан на отровата.
- Вампир... – прошепна той преди окончателно да падне в ръцете на неописуемата болка.
Следва Продължение...
Съобщение

Фенфикът ти се струва познат? Да, защото сме го импортирали от форума! Ако е твое произведение, не се колебай да ни пишеш, за да го прикачим към твоя профил!

Глава

1

Моля запознайте се с „Общи условия, Лични данни и Бисквитки“ за да използвате този уебсайт.

Научете повече Разбрах
popping

Няма връзка с Интернет.

Моля, свържете се към мобилна мрежа, за да използвате портала.

Презареди ⤾