Размножителното безумие

Размножителното безумие

Тсунаде обшири с поглед стаята на Хокаге офиса й. Многото шинобита от Селото скрито в листата я гледаха съсредоточено, чудейки се за какво бяха извикани по спешност. Почти всички нинджи бяха там: генини, чуунини, джоунини, дори няколко АНБУ.

Глава 1
Тсунаде обшири с поглед стаята на Хокаге офиса й. Многото шинобита от Селото скрито в листата я гледаха съсредоточено, чудейки се за какво бяха извикани по спешност. Почти всички нинджи бяха там: генини, чуунини, джоунини, дори няколко АНБУ.
Наруто едвам се сдържаше.
- Какаши-сенсей! – прошепна той – Какво става? Защо мисията ни беше отказана?
Какаши сви рамене.
- Ъ... – Наруто направи недоволна физиономия. Сасуке го погледна с раздразнение, а Сакура въздъхна.
Асума се наведе към Какаши и прошепна
- Мисиите на моя отбор също бяха отказани, както и тези на Куренай и Гай. Изглежда почти всички мисии са отказани.
Внезапно, Тсунаде стана и се прокашля, за да спре шептенето. Всички шинобита насочиха вниманието си към нея.
- Повиках всички ви на тази среща, за да обясня защо всичи мисии, които не са спешни, временно са отказани – Започна тя, - И за да излъча специална S-class мисия за всяка една нинджа в Коноха...
Учудени и любопитни погледи плъзнаха из слушателите, натъпкани в офиса на Хокагето.
- За всеки един от нас? – повтори учудено някой.
- Да – продължи Тсунаде – Как да ви го обясня... Е, не е тайна, че Коноха има известни проблеми относно популацията на селото. Толкова много от хората ни бяха убити в скорошни конфликти, че все по-малко и по-малко деца влизат в нинджа академията... Според моите изчисления, след атаките на Орочимару, Селото скрито в звука и Селото скрито в пясъка след чуунинския изпит, следващото поколение от нинджи ще е с 85% по-малко... не, че съм математик...
Тсунаде направи драматична пауза.
- Но това ще доведе до смъртта на Коноха.
В замяна получи и няколко драматични погледа от слушателите.
- Не унивайте – усмихна се тя – Имам просто, но логично решение... точно с тази S-class мисия.
Появиха се няколко обнадеждени и заинтересовани погледи из нинджите, които слушаха внимателно всяка една дума, която Тсунаде изричаше.
- Мисията ви е... – Хокагето се облегна на бюрото си.
Шинобитата сякаш се наведоха леко към нея, слушайки внимателно – освен Какаши, който се беше върнал към четене на книгата си с не толкова неизвестен материал. Както и АНБУтата в дъното на стаята, които играеха камък-ножица-хартия.
- Мисията ви, с незабавен ефект, е да се разпределите по двойки и да започнете да правите бебета все едно сте зайци по средата на разможителния период.
Тсунаде се усмихна на очевидната интелигентност на плана й.
Няколко челюсти паднаха на пода. Какаши само премигна. Ирука започна да заеква. Джирая се захили перверзно. Наруто изглеждаше объркан. Гай започна да се усмихна и подскочи напред с вдигнати палци.
- Да, Хокаге-сама! Каква величествена мисия! – проблясна той – Нямам търпение да разпръсна семената на младостта на младите жени в Коноха! Всички ще прегърнем младостта си заедно!!! - На няколко шинобита по-назад им се догади, а Гай продължи, - Не знам защо не се сетих за това преди...
Тсунаде изчака, докато изблика на Гай утихне, и чак тогава проговори.
- Някакви въпроси?
Какаши се обърна, само за да види как Наруто подскача нагоре и надоли, развявайки ръка във въздуха. Капка пот се стече по челото му. Това едва ли щеше да е нещо хубаво.
- Да, Наруто? – обърна се към него Тсунаде.
Наруто направи гримаса и отвори широко уста.
- Не разбирам мисията! – извика силно той, така че всеки един в стаята да го чуе – Какво общо има ‘разпределяне по двойки’ с правенето на бебета? Не тряба ли да се ожениш, за да имаш бебета? Как така да се ‘правят’ бебета? Не схващам! – изстена той.
Тсунаде, както и всички зрели шинобита в стаята се попотиха.
- Ой, Хокаге-сама – рече Какаши като забеляза познати объркани изражения по лицата на младите генини и някои чуунини. – Мисля, че трябва да се отбележи, че на някои от младите нинджи все още не им е говорено за ‘птичките и пчеличките’.
Тсунаде въздъхна, а Наруто погледна към Какаши:
- За кое не ни е говорено...?
- Това е просто малка спънка, - каза Тсунаде и се обърна към Какаши, Асума, Гай и отборите им – Вие четиримата се заемете със случая.
- Какво?!
- Заведете ги където и да е и им обяснете за фактите от живота.
Какаши отново премигна. Асума изглеждаше ужасен, а цигарата му падна на пода. Гай се усмихна и заблестя от щастие. Междувременно, Куренай оглеждаше другите трима.
- Всички други са сбоводни. По-късно ще има и друго свикване за повече информация, за мъжете и жените поотделно. – каза Тсунаде и излезна. Тя все още не искаше да издава сочните детайли около мисията.
И с това, всеки пое по пътя си, оставяйки Какаши, Асума, Куренай и Гай да гледат учудените и незаинтересовани лица на учениците си.

o o o

„Разговорът”

o o o

(При Какаши, в блещукаща зелена поляна посредата на нищото...)
- И така, когато една жена и един мъж наистина се обичат много, - Какаши се усмихна дяволито под маската си – Се случва това!
Какаши прелисти страница в Icha Icha Paradise и обърна книгата към Наруто, Саске и Сакура.
Очите на Наруто бяха толкова ококорени, че сякаш щяха да изпаднат. Саске потрепваше неудържимо, а от носа му потече кръв. Сакура изглеждаше като че ли безшумно крещи и бавно започна да посинява.
Какаши се захили и прелисти няколко страници, след което отново обърна книгата към тях.
- А така изглежда ‘правенето на бебета’!

o o o

(при Гай, близо до мост над ромонящо поточе...)
- ... и така, лотусът разцъфтява от тяхната любов един към друг – Гай размаха с ръце и затанцува около учениците си - ... и също така, лотусът може да разцъфти и за вас!
- ЙЕЙ! ГАЙ-сенсей! – заръкопляска Лий ентусиазирано докато Гай се поклони, туко що завършил разговора за ‘птичките и пчеличките’ чрез поезия, изпълнена с евфемизъм //не съм много сигурна какво значи това XD// и интерпретативен танц.
Нежи изглеждаше поболян от неудобство.
От друга страна, имайки вече тази информация, Тентен изобилно се изчерви и огледа задника на Нежи. //ЛОЛ//

o o o

(При Асума, в апартамента му)
Асума зяпаше учениците си.
Ино, Чоужи и Шикамару зяпаха него.
Асума започна да си вади цигара.
-Ъм...сенсей? – обади се Ино.
Учителят премигна премигна сякаш туко що се е се сетил за нещо, и отиде да вземе нещо от чантата си.
- Ето ви порно видео. Там е телевизора. Ще се върна след час... – и излезе от апартамента.
Шикамару хвърли бегъл поглед на видеокасетата, която туко-що му бе подадена, и премигна неразбиращо.
-А?

o o o

(При Куренай, в гориста местност с много цветя)
- Какво ще кажете за отворени въпроси към мен, – започна тя – Някакви въпроси?
Киба, Хината и Шино мълчаха.
Щурци цвърчаха.
- О...кей... – въздъхна Куренай – Ами тогава демонстрация?
- Хъх... какво?
Това привлече вниманието им.
- Киба!
- Да, сенсей?
- Ти ще си жената, а Шино може да е мъжът...
Киба едва не припадна. Шино изглеждаше бая разтревожен.
- Хей... чакайте сенсей! – Киба звучеше отчаян – Нямам нужда от това; вече имам представа за тия работи тъй като семейството ми работи с кучета... искам да кажа... видях, когато Акамару се роди!
Куренай се усмихна. Учениците й най-после участваха в дискусията.
- Ок, тогава го обясни на съотборниците си.
Пот изби по челото на Киба, но тогава му дойде идея.
- Акамару!
- Bark! Bark! // съжалявам, ама няма да ме накарате да напиша „Джаф, Джаф!” за превод. Просто няма да стане XD//
Киба се протегна към чантата си и извади малко, плюшено куче, и го подхвърли на Акамару.
- Bark! Bark!
- Какво е това... – попита Хината плахо.
Киба се усмихна самодоволно.
-Това е ‘специалният приятел’ на Акамару...
Акамару се спусна към плюшеното си ‘гадже’.
-Какво... прави той?!

o o o

1,000-годишна терапия беше нужна на всички.

o o o

Следва продължение...
Съобщение

Фенфикът ти се струва познат? Да, защото сме го импортирали от форума! Ако е твое произведение, не се колебай да ни пишеш, за да го прикачим към твоя профил!

Глава

1

Моля запознайте се с „Общи условия, Лични данни и Бисквитки“ за да използвате този уебсайт.

Научете повече Разбрах
popping

Няма връзка с Интернет.

Моля, свържете се към мобилна мрежа, за да използвате портала.

Презареди ⤾