Привличане

Привличане

Безкрупулен адвокат, добър и състрадателен детектив. Какво ще се случи, след като се сблъскът двата свята на Ирука и Какаши. Първо е омразата, след това привличането.

Глава 1

Имаше нещо, което не му харесваше.
По-скоро изпита неприятно чувство за това.

Защо Него?

Ирука нямаше представа, че той, част от малцинството, ще седи тук и ще чака Хатаке Какаши.
Като две полярни противоположности, той се съмняваше, че ще могат да се изтърпят за  дълго. За късмет той беше предупреден от другите да не се изпречва на пътя му, така че се чувстваше неспокоен как ще продължи тази злощастна среща.

Умът му беше в смут, той седеше нервен, докато се оглеждаше. Една книга, лежаща на бюрото на Какаши, привлече вниманието му.

Ирука бавно започна да се изправя, за да отиде до бюрото, но вратата се отвори с трясък и дивият звяр, който той чакаше, влезе. Очите му бяха студени днес, както винаги. Ирука се изправи и се поклони дълбоко. „Здравейте, аз съм Умино Ирука.“

Другият се приближи, застана на бюрото си и наблюдаваше Ирука.
Той махна с глава, показвайки му да седне на дивана и когато го направи, безмълвно се втренчи в него. Ирука се опита да прикрие леката си паника и отвърна на погледа му. След това устните на другия бавно се отвориха. "Продължаваме да се виждаме."


Имаше чувството, че минаха около три минути в тишина.

Може би беше по-кратко, но Ирука само се чувстваше така. Докато обмисляше какво да прави по-нататък, Какаши проговори пръв: „Чудя се защо, Умино Сакура те изпрати при мен.“
Ирука изпита облекчение, че неочакваното и странно мълчание беше нарушено и отговори: „Нейното извинение беше, че иска да бъда финансово независим. Все пак ми е сестра и иска най - доброто за мен.“

Брат ми беше полицай и в по-късните си години прекарваше дните си, помагайки на хора в трудни ситуации. След това той почина от преумора преди няколко години.

Единствената обща точка между двамата беше братът на Ирука. Преди много време, в последния ден от живота на брат му, те се срещнаха на погребението му. Ирука смътно си спомняше този момент, когато виждаше Какаши по новините от време на време. Но всъщност това беше всичко. Моментът беше твърде кратък.

В крайна сметка Ирука неволно преценяваше дали Какаши също си спомня кратката им среща.

Чувствайки се неловко, Ирука спря да говори и се втренчи в другия мъж. Какаши каза: „И аз го знам добре. Моите съболезнования."

През краткото време, в което чакаше отговора на Какаши, му се искаше да забрави неудобната страна на себе си, която показа този ден. Но когато той наистина не си спомняше, Ирука се почувства малко разочарован по някаква причина.

Какаши махна с ръка на Ирука да си тръгне.

Докато Ирука спокойно се изправи и учтиво го поздрави, Какаши отиде и застана точно пред Ирука и го хвана за брадичката. И двамата не можеха да не усетят гладката кожа на другия.

Внимателно лице на Какаши наблюдаваше Ирука доста упорито и се задържа особено дълго върху влажните му и нежни очи.

Ирука не можа да разбере произволното действие на Какаши, затова преглътна нервно. Той му сграбчи ръката несъзнателно. Какаши погледна надолу към ръцете на Ирука, които докосваха китката му. След това той свали ръката си от брадичката му.

Той погледна ледено Ирука. "Не ме докосвай."

„Но ти… ме докосна пръв. Аз само упражних правото си да се защитя."

„Не обичам, когато другите ме докосват. Само на мен ми е позволено да го направя, но не и на теб."

Ирука го погледна и се отдръпна назад, за да си тръгне. Посегна към дръжката на вратата, тогава Какаши погледна към китката на Ирука и привлече вниманието на Какаши за момент, очите му не спряха, когато стигна до врата на другия мъж и продължи нагоре към устните му. В момента, в който очите му се спряха на другия, той прехапа устни от раздразнение. Ирука усети погледа му, когато обърна главата си към Какаши и очите им се срещнаха. Ирука  прехапа устни, бързо отвори вратата и си тръгна.

След като Ирука излезна от офиса му тяхното пространство и видимост бяха разделени. Какаши, вече напълно сам, изведнъж се ядоса и удари много силно с юмрук в стената

Бам! Чу се силен тътен от удара и докато ръката му трепереше в стиснат юмрук върху дупката в стената, промълви на себе си.

"Мамка му."
„Защо думите на този тъпанар ме ядосват?“

Той се взря в дупката от удара и после удари отново.

Ирука е завършил и работи като детектив. Той е взимал само малки случаи досега, но по някаква причина, неговата сестра Сакура го вкарва във фирмата на Хатаке Какаши, най - добрият и безкрупулен адвокат в целият град.

Работя по график с 10-минутни интервали“, отговори Какаши.

"Знам. Трябва ми само малко от вашето време. Няма да взема твърде много от него.

„Безстрашен ли си или просто нахален?“

„Просто искам да разбера стила ти на работа. Все пак ще работим заедно.

Тогава Какаши присви очи и мразовито отвърна: „Ти луд ли си? Как смееш?"

"Не се опитвам да прекрача границите си. Исках да знам какво ви харесва. Знам, че ме намирате за незадоволителен, но докато съм тук, трябва да работя под вашето ръководство и наистина искам да се справям добре."

„Ще съжаляваш. Не си мисли, че толкова лесно ще получиш одобрението ми."

Отношението на Ирука обаче продължаваше да го дразни.

Какаши стисна зъби и импулсивно раздвижи ръката си. Дългите му и прави пръсти се свиха около вратовръзката на Ирука като нокти. След това дръпна копринения материал и  горната част на тялото на другия беше безпомощно дръпната към Какаши.

„… сър?“ — попита изненадано Ирука.

Бяха достатъчно близо, както вече беше, но очевидно това не беше достатъчно близо за Какаши. Той погледна надолу към Ирука заплашително, след което се наведе, приближавайки лицата им изключително близо.

Ирука пребледня. „Защо изведнъж...? Направих ли нещо нередно?“

Въпреки внимателния въпрос, Какаши не отговори. Вместо това той закачи пръста си в тесния възел на вратовръзката на другия и го дръпна надолу.

Възелът, който стоеше на врата на Ирука, беше напълно развързан. Вече доволен, Какаши хвърли аксесоара на пода.

Ирука най-накрая чу отговора на Какаши. „Защо не те харесвам толкова много?“

По някаква причина изглеждаше, че самият Какаши не знае причината.

Ирука само преглътна нервно. Той оправи ризата си и спокойно отговори: „Отсега нататък ще се опитам да харесаш част от мен.“

Ирука усети как стомахът му се свива, докато Какаши наблюдаваше спокойната му реакция.

Какаши можеше лесно да разбере какво се случва в ума на другия. Ирука винаги е бил добър човек с другите през целия си живот.


„Това не ми харесва още повече“, измърмори на себе си Какаши.

„Случайно да мразиш всичко, което правя?“ — попита Ирука.

— Не се интересувам достатъчно от теб за това.

Около Ирука странно му повлия по грешния начин.

Един много стар спомен неизбежно нахлу в разхвърляния му ум като светлина.

Споменът беше за погребален дом.

На уединено място, съвсем сам, плачеше самотна фигура в погребално облекло. „Наистина съжалявам, но бихте ли могли да останете с мен за момент? Не мисля, че мога да остана тук сам."

Този ден двамата не си казаха нищо и прекараха краткотраен момент заедно.

Ирука помни ли този ден?

„Какво трябва да поправя? Ако ме уведомите…” В този момент той чу гласа на Ирука. Неговите размишления за миналото бяха измити и изпълнени отново с настоящи мисли и проблеми.

Какаши, който почти се отпусна, отново изглеждаше скован.
— Тогава би ли искал да се откажеш сега?

„Не, съжалявам.“

„Тогава просто изпълнявай добре задачите си.“ Какаши се обърна, не желаейки да остане повече в стаята. Изглеждаше така, сякаш ще отвори вратата с ритник и ще излезе, така че Ирука се изправи замислено. В същото време Какаши се обърна, изглежда, че имаше още нещо да каже. Острият му поглед го прониза , карайки раменете  на Ирука да трепнат.

Коментари за глава 1

Публикувай своето мнение...

Моля запознайте се с „Общи условия, Лични данни и Бисквитки“ за да използвате този уебсайт.

Научете повече Разбрах
popping

Няма връзка с Интернет.

Моля, свържете се към мобилна мрежа, за да използвате портала.

Презареди ⤾