***Ichiruki Fanfiction***

***Ichiruki Fanfiction***

Наближаваше края на първия срок за учениците в училището в град Каракура. Беше скучен снежен ден и приятелите на Ичиго бяха в час. Дали Ичиго ще посмее да покани Рукия на среща?

Глава 1
Наближаваше края на първия срок в училището в град Каракура. Беше обикновен снежен ден и всички бяха в час- Куросаки Ичиго, Кучики Рукия, Иноуе Орихиме,Аесегава Татсуки Асано Кейго,Ишида Ириу , Усатиора Садо и Чизиро Хоншо. Учителката беше застанала зад бюрото си и нареждаше монотонно:
-Сега ще ви разделя по двойки и ще работите по проекта "Как да помогнем за опазването на природата?" Всяка група трябва да даде идея как това трябва да се случи. Срока за предаване на проекта е другия вторник. Това ще ви бъде част от оценката за срока. Извади един дебел тефтер и започна да изрежда кой с кой ще бъде.
-Кучики ще бъде с Иноуе . Като чу това Татсуки направи сърдита гримаса и скочи на крака.
-Няма да стане това?! Аз искам да бъда с Иноуе! Ние двете се разбираме добре, а и сме добри приятелки! В същото време Чизиру Хоншо надададе вик.
-АААААА И АЗ ИСКАМ ДА СЪМ С ИНОУЕ! -Много искаш? Аз ще бъда с нея !-заядливо отвърна Татсуки.
-ДА БЕ ? ЗА КАКВА СЕ ИМАШ?- Чизиру Хоншо вече беше ядосана.
Изведнъж двете се бяха изправили една срещу друга и вече бяха готови да започнат битка. В класната стая цареше тишина и се чуваха само виковете на Татсуки и Хоншо. Учителката бързо застана между тях.
- МЛЪКВАЙТЕ ВЕДНАГА! Ще бъдете както аз ви разпределя и ако още веднъж ми се опълчите отивате при директорката. ЯСНА ЛИ СЪМ?
-ДА!-отвърнаха двете в един глас. Орихиме се обърна към Рукия която беше на задния чин и прошепна:
-Татсуки и Хоншо никога няма да се променят вечно нещо ще делят! Рукия гледаше разсеяно през прозореца как валеше сняг и въздъхна. Учителката се усмихна ехидно и каза:
-Вие двете!-като посочи с пръст Татсуки и Хоншо. Ще работите в екип без никакви възражения?
Кейго, който за пръв път беше толкова мълчалив рече:
-Трагедияяяя! Татсуки взе своя несесер и го уцели по главата. Кейго падна под чина и звезди започнаха да кръжат около него.
Учителката видя какво се случи и отвърна: -Госпожице Аесегава, наказана сте ! След часовете ще чистиш класната стая!
-Но.... -запелтечи Татсуки
-Никакво "но"- сряза я учителката. Без да види учителката Кейго се оплези на Татсуки,която беше свила юмруци от гняв.
-Ичиго Куросаки ще работи с Асано Кейго- продължи учителката. Асано като чу това стана от земята и започна да прегръща учителката и да крещи:
- БЛАГОДАРЯЯЯ! БЛАГОДАРЯ! БЛАГОДАРЯ! БЛАГОДАРЯЯ!!
Ичиго нямаше против да работи с Кейго,макар че беше малко досаден. Тя не обърна внимание на Кейго и продължи с монотонен глас:
-Така Ви разпределям,понеже Мизууро е болен и след като оздравее ще го разпределя някъде.
Ичиго погледна Рукия и й намигна, тя се изчерви и леко отмести поглед. Отново се чу гласа на учителката:
-Ириу и Уатситора ще работят заедно и това е последния екип. А сега продължаваме с урока,отворете страница 65 и погледнете графиката в ляво.
Ичиго извади мобилния си телефон от джоба и написа SMS, предназначен за Рукия
. "Искаш ли да се видим днес в 16 часа само двамата? Ще те чакам на центъра на града."
Той натисна send и телефона на Рукия,който беше със звук се чу из цялата класна стая. Тя издебна учителката ,която пишеше нещо на дъската свързано с урока. Рукия прочете SMS-a от Ичиго и тя се усмихна а в очите и се появи особена искра. Реши да му пише и тя SMS .
"Добре приемам поканата ти ще бъда там!" Учителката се обърна рязко и Рукия затвори рязко телефона и го скри под чина си. В този момент би звънеца и всички станаха от местата си и започна да се чува жизнерадостна глъчка.
Учтелката надвика звънеца и каза:
-За домашно да попълните таблиците от страница 70. Рукия отново погледна телефона си и видя , че съобщението не се е пратило. Изчака всички да излезнат и отиде да говори с Ичиго,който беще последен.Тя застана до него и му каза:
-Получих SMS ти и приемам да излезем заедно днес. Ичиго я погледна и и се усмихна, погледите им се засякоха и той каза:
-Хайде да вървим в стола при другите.
СЛЕДВА ПРОДЪЛЖЕНИЕ!

Коментари за глава 1

Публикувай своето мнение...

много добре написано...ИСКАМ ПРОДЪЛЖЕНИЕЕЕЕЕЕ💓

Благодаря ти ! <3

Интересно как би се развила историята по-нататък 😃 звучи ми пълно с приключения, а и не само... 😋

Благодаря! <333

Моля запознайте се с „Общи условия, Лични данни и Бисквитки“ за да използвате този уебсайт.

Научете повече Разбрах
popping

Няма връзка с Интернет.

Моля, свържете се към мобилна мрежа, за да използвате портала.

Презареди ⤾